Smögen Mobil Grannsamverkan med GPS funktion
Mobil Grannsamverkan och nätverkseffektivitet mot brott i Smögen